Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa zrušuje Všeobecné záväzne nariadenie mesta Prešov č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

13.11.2023 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)