Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nižná Šebastová, lokalita Tably - zverejnenie.

20.11.2023 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)