Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov a adresnosti, a to pozemku L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita ul. Krížna, pre MUDr. Víta Orlického, MUDr. Michala Orlického, obidvaja bytom Mlynská 7, Prešov a MUDr. Lýdiu Opravilovú, r. Orlickú, bytom Komenského 18/B, Banská Bystrica.

06.02.2024 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)