Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer zámeny nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov a adresnosti a to novovytvoreného pozemku lokalita ul. Okružná, zapísaného na LV č. 12840, vo vlastníctve Mgr. Ľudmily Sádeckej Altuchovovej, za pozemky vo vlastníctve mesta Prešov, ktoré sú zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita ul. Okružná.

06.02.2024 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)