Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje začatie územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie: Rezidenčná štvrtť Rúrky - etapa A v meste Prešov. Parc. č. KN-C 16191/75, 16191/276, 16206/1,16206/11, 9045/1, 9045/4, 9045/5, 9045/8, 9045/9, 9045/11, 9045/12, 9045/13, 9045/14, KNE 2331/2.

11.08.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)