Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie: Multifunkčné športové centrum CAPKO na ul. Mukačevská č. 59 v meste Prešov.

25.01.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)