Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania: Obnova bytového domu na ul. Magúrska 7,9,11, Prešov.

22.11.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)