Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania na stavbu: Prístavba závesných balkónov - v bytovom dome súp. č. 3979 na Sídlisku duklianskych hrdinov 13 a 15, umiestnenom na pozemku parc. č. KN-C 3291, k. ú. Prešov.

11.06.2024 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)