Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Stavebné povolenie na stavbu: Výmena výťahov v BD s novým opláštením výťahovej šachty, na ul. SDH č. 2,4, súp. č. 3981 v Prešove, na pozemku parc. č. KN-C 3258, katastrálne územie Prešov.

02.07.2024 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)